Helaas, helaas, helaas.

De Zingende Vuurtoren is opgeheven.

Op 16 februari 2023 hebben de leden van de Zingende Vuurtoren tijdens een algemene ledenvergadering moeten besluiten dat het koor per direct wordt opgeheven.

Welkom op de site van De Zingende Vuurtoren !

Wij noemden ons koor 'De Zingende Vuurtoren' omdat we ooit in het wijkgebouw 'De Vuurtoren' in Houten-Zuid zijn begonnen. 

Wij waren ooit een gemengd koor met ruim 60 leden en we beschikten over  eigen muzikanten.

Er was geen leeftijdgrens. Jong en oud was welkom. 

Wij zongen samen Nederlandstalige liedjes van vroeger en nu met afwisselende solisten.


Na de Corona-periode bleken te veel leden en muzikanten het koor te hebben verlaten waardoor het besteedbaar budget was gehalveerd.

Nadat ook onze dirigent in het voorjaar van 2022 vertrok bleek juist dat een onoverkomelijke hobbel om met het koor door te gaan.

Lang is er gezocht naar een nieuwe dirigent die paste bij het koor. 

In november 2022 meldde zich een dirigent. Tot begin februari 2023 leek er een match te zijn. 

Maar ook deze ultieme poging strandde op een zich terugtrekkende kandidaat.