Historie

Initiatief

In 2006 is het idee geboren om een smartlappenkoor op te richten, door vrijwilligers van S.W.O.H., ofwel Stichting Welzijns Ontwikkeling Houten. Een klankbordgroep groeide uit tot activiteitencommissie en onder de bezielende leiding van (sociaal cultureel werkster) Corrie Bransen werd geïnventariseerd of er bij buurtbewoners interesse was voor een koor.

In "Het Houtens Nieuws" verscheen:

Zin in een avondje zingen?

Kom dan naar

de open inloopavond

van wijkgbouw:

"De Vuurtoren"

De Geboorte.

Er kwamen 10 mensen op af, die er echt zin in hadden en op 15 maart 2006 was de eerste repetitieavond, weliswaar zonder dirigent, maar dat mocht de pret niet drukken. Uitgangspunt was: gezelligheid. Iemand wierp zich op om te dirigeren, een ander om piano te spelen. Het aantal leden groeide, er werd 'geklungeld' met karaoke, maar toen dat dreigde te mislukken, werd de roep om serieuzer repertoire en professionele leiding duidelijk. Er kwamen leden bij, maar er liepen ook leden weg, helaas!

De Kindertijd.

Er werd een advertentie geplaatst voor een dirigent en er solliciteerden er 3. Na 3 afzonderlijke oefenavonden, viel de keus op: Martha Pel.

Er was direct een goed contact en zij had veel ervaring met startende zangkoren. In haar kielzog kwam mee: Ab Westenbrink, die accordeon speelde, dus 2 vliegen in 1 klap! In die tijd werd het een 'echt' koor en leerden we noten lezen, vlaggetjes, bolletjes, stokjes naar boven en beneden, een beginnend koor werd een serieus koor en het ledenaantal nam toe. Helaas zijn de mannen (nog steeds) in de minderheid.

Inmiddels kreeg het koor een naam: DE ZINGENDE VUURTOREN

Periode 2008-2015

Sinds 2008 heeft het koor niet te klagen over optredens in Houten en in de regio. We hebben ook meegedaan aan een korenfestival in Hoorn, waar we met z'n allen in de bus naar toe gingen, heel gezellig!

Al aardig op weg werd onze gitarist bleek rond zijn neus omdat hij tot de ontdekking kwam, dat de accordeon van onze accordeonist nog in zijn auto was blijven staan, terug dus en opnieuw op weg. Met dank aan de souplesse van de chauffeur. Het optreden was een groot succes, de jurering wat minder!

Ook deden we in 2014 een meezingconcert in de Heemlanden en ook dit was een groot succes en mogelijk voor herhaling vatbaar.